Foto van een sloot met peilmeting, een weiland met een hek en in de achtergrond een weg en huizen

Kennisbank

De Kennisbank is een overzicht van publicaties en links met betrekking tot de veenweideopgave in Fryslân. 

Het gaat om onderzoeken en rapporten die zijn opgesteld in opdracht van Veenweide Fryslân. Maar ook andere interessante documenten, die raakvlakken hebben met veenweide, zijn in de Kennisbank opgenomen.

De beschikbare documenten zijn per thema onderverdeeld. 

 

Gebiedsprocessen

 

Teelt, gewasbescherming, bemesting, bodem, bodembewerking

 

Ziekten, plagen

 

Klimaat

  • Klimaatakkoord
    Het voorstel voor een nationaal Klimaatakkoord uit 2019.

 

Compensatie van CO2-uitstoot

 

Natuur en landschap

 

Water, waterbeheer, peilbeheer