Proeftuin De Welle: Grasland bij hoog water. Resultaten van een proef met hoge slootpeilen en moderne grasmengsels. Jaar: 2021


Auteur(s)
Veenweide Fryslân

Jaartal publicatie
2023


Organisatie

Veenweide Fryslân


Trefwoorden

Proeftuin; De Welle; grasland; grasmengsels; vernatting; verhoogd slootpeil; veen; groeiseizoen 2021


Samenvatting

Proeftuin De Welle is in 2018 aangelegd en ingezaaid. Er wordt onderzocht welke grasmengsels bestand zijn tegen natte omstandigheden. De proeftuin beslaat twee percelen grasland met een gezamenlijke oppervlakte van 4,3 ha. Op één perceel is de drooglegging 20 cm en het andere perceel heeft een drooglegging van 40 cm. Het rapport bevat de resultaten van het groeiseizoen van 2021.

Link(s)

Rapport 'Proeftuin De Welle: Grasland bij hoog water, jaar 2021' >