Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Melkveehouders in Fries veenweidegebied bouwen aan eigen perspectief

Melkveehouders in Fries veenweidegebied bouwen aan eigen perspectief

Acht melkveehouders verkenden bedrijfsstrategieën bij hogere peilen. Hun bevindingen en adviezen staan in het rapport 'K...

lees verder
Breed gedragen compensatie-aanpak voor hogere peilen in feangreiden

Breed gedragen compensatie-aanpak voor hogere peilen in feangreiden

In Fryslân is een reken- en procesaanpak ontwikkeld voor het compenseren van boeren die in veenweidegebied te maken krij...

lees verder
Koeien in de wei

GLB-regeling Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden

Stappenplan en FAQ's over subsidie voor samenwerkingsverbanden in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden.

lees verder
Foto van een kraan die bezig is met het omkeren van de toplaag, de zandlaag en de veenlaag

GLB-pilot in Aldeboarn-De Deelen krijgt vervolg in 2024

Sinds 2022 doen 16 boeren mee aan een pilot voor flexibel peilbeheer en beheermaatregelen bij nattere veenweiden. De pil...

lees verder
Foto van een kraan die bezig is met het omkeren van de toplaag, de zandlaag en de veenlaag

Werkplan 2024 vastgesteld

Vorige maand stelden Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het Wetterskip ons werkplan voor 2024 vast.

lees verder
Subsidie voor funderings-onderzoek woningen veenweide

Subsidie voor funderings-onderzoek woningen veenweide

Provinsje en Wetterskip stellen subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van funderingsonderzoek aan woningen in het veen...

lees verder
Foto van een kraan die bezig is met het omkeren van de toplaag, de zandlaag en de veenlaag

Aldeboarn-De Deelen presenteert Gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto

In hun gebiedsofferte geven zo'n 30 boeren uit ADD Noord aan wat zij nodig hebben om van het gebied een robuust weidevog...

lees verder
Foto van een kraan die bezig is met het omkeren van de toplaag, de zandlaag en de veenlaag

Onderzoek naar omkeren bodemlagen in Groote Veenpolder

In de Groote Veenpolder is een onderzoek gestart naar de effecten op veenafbraak van het omkeren van lagen zand en veen ...

lees verder
Foto van hand met kluit aarde en in de achtergrond een wegrijdende trekker op een weiland

Twee nieuwe bestuurders voor Feangreide Fryslân

Na de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen in maart dit jaar heeft het BOF er twee nieuwe bestuu...

lees verder