Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto met sloot op voorgrond en hek tegen helderblauwe lucht

Nieuwsbrief mei 2021: Veenweideprogramma vastgesteld

Na een periode van terinzagelegging, verwerken van zienswijzen en inspraak door betrokkenen voor de beeldvormende vergad...

lees verder
Foto voorkant provinciehuis Leeuwarden

Behandeling Veenweideprogramma 2021-2030 terugkijken

Deze week werd het Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en door Pro...

lees verder
Foto van de cover van het veenweidemagazine 'Fuotten yn it fean'

Inwoners Friese veenweidegebieden ontvangen magazine 'Fuotten yn it fean'

Met het magazine 'Fuotten yn it fean' wil het Veenweideprogramma inwoners van het veenweidegebied betrekken bij de opgav...

lees verder
Foto van trekker op een weiland

Nieuwsbrief april 2021

Op 30 maart jl. hebben het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetters...

lees verder
Foto van grassprieten

Zienswijze ingediend?

Wanneer u een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-Veenweideprogramma, dan krijgt u deze week een brief of een e-ma...

lees verder
Foto van weilanden met hek en sloot in de voorgrond

Samen aan de slag met peilmaatregelen in gebieden met dik veen

In het aangepaste Veenweideprogramma staat dat overheden, belangenorganisaties en inwoners samen aan de slag gaan met ma...

lees verder
Foto gemaal Echten

Nieuwsbrief december 2020

De mogelijkheid om een zienswijze in te leveren op het ontwerp-Veenweideprogramma is verlengd tot en met vrijdag 15 janu...

lees verder
Foto van sloot met aan weerskanten huizen en bomen

Funderingsloket Fryslân van start

De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten hebben gezamenlijk het Funderingsloket Fryslân ...

lees verder
Voorkant Inspiratiemagazine ITV

Webinar Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) terugkijken

Tijdens het webinar van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) gaven de leden van het ITV hun doorkijk naar de lang...

lees verder