Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto van grutto

Gebiedsprocessen Veenweide Fryslân: terugblik op 2022 en de plannen voor 2023

Het einde van het jaar is een mooi moment om per gebiedsproces op een rij te zetten welke resultaten er in het afgelopen...

lees verder
Foto van lisdodden

Lisdoddenproef in de maak op de Hegewarren

We gaan ervan uit dat bij peilverhoging de meeste landbouwgrond nog bruikbaar blijft voor de melkveehouderij, maar wat d...

lees verder
Foto van een sloot met huizen aan weerskanten die verscholen achter bomen liggen

Funderingsaanpak: loket, onderzoekssubsidie en garantstelling

Eigenaren van woningen met kwetsbare funderingen in het Veenweidegebied kunnen straks terecht bij een Fries Funderingslo...

lees verder
Foto vaart met erachter een weiland gelegen

Nieuwsbrief oktober 2022

In deze nieuwsbrief informatie over onder meer bodemverbetering in de Brekkenpolder, de stand van zaken rond de ontwerp-...

lees verder
Foto met huizen aan een vaart

Ontwerp-funderingsaanpak Friese veenweidegebied ter inzage

Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân legden op 12 september jl. de ontwerp-funderingsaanpak ter inzage. Met deze fu...

lees verder
Foto van boerderij met een hoogwatercircuit ervoor

Ontwerp-aanpak hoogwatercircuits ter inzage

Gelijktijdig met het vaststellen van de ontwerp-funderingsaanpak voor het Friese veenweidegebied heeft het dagelijks bes...

lees verder
Foto van hand die scheurvorming in een weiland laat zien

Uitnodiging demo bijeenkomst mestaanwending en scheurvorming op 14/09/2022

Tijdens deze demo bijeenkomst wordt een bezoek gebracht aan een veldproef waarin de effecten van zodebemesting in verge...

lees verder
Foto van maiskolf aan maisplant

Uitnodiging demo's snijmaisteelt in het Friese veenweidegebied

Van 23 augustus tot en met 2 september 2022 vinden er op vier locaties in het Friese veenweidegebied praktijkdemo's plaa...

lees verder
Foto van bezoekers aan demo pilot bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen

Demo pilot bodemvruchtbaarheid veenweide

Kan een betere bodemvruchtbaarheid een van de oplossingsrichtingen zijn binnen de veenweideopgave? Een betere vochthuish...

lees verder