Foto van twee koeien in een weiland

Gebieden

Via deze pagina leest u meer over de gebiedsprocessen binnen het Friese Veenweideprogramma.

Ook benieuwd naar de onderzoeken?

Bekijk onze onderzoeken

Alle gebieden op een rij

Hét veenweidegebied bestaat niet. De samenstelling van de bodem verschilt in Friesland per gebied. Soms is er sprake van dik veen met een kleilaag eroverheen. Op andere plekken is de veenlaag juist dun en blootgesteld aan de lucht, waardoor het veen er sneller oxideert. Door deze verschillen is er per gebied maatwerk nodig om de veenweideproblematiek aan te pakken.

Samen met inwoners, overheden, ondernemers en belanghebbenden brengen we de uitdagingen en kansen van een gebied in kaart. Daarbij kijken we niet alleen naar de veenweideopgave, maar ook naar andere doelen zoals biodiversiteit, waterkwaliteit, stikstofuitstoot en duurzame energie. Vervolgens onderzoeken we welke pilots en maatregelen we kunnen inzetten om zaken in een gebied zoveel mogelijk in een keer aan te pakken. We noemen deze samenwerking binnen een gebied ook wel een gebiedsproces.

Het Veenweideprogramma telt momenteel zes gebieden waarin ‘van onderop’ - in een gebiedsproces - wordt gewerkt aan een integrale gebiedsaanpak. Maak kennis met deze gebieden via de buttons hieronder.    

Brede vaart met pompebleden en een bord met de tekst laagveenreservaat de deelen

Aldeboarn-De Deelen

Aldeboarn-De Deelen is een landbouwgebied. Het heeft dik veen en is belangrijk voor weidevogels.

lees verder
Groote Veenpolder

Groote Veenpolder

De Groote Veenpolder is een veenweidegebied van 2.500 hectare met een relatief intensieve melkveehouderij.

lees verder
De Hegewarren

De Hegewarren

De Hegewarren is een veenpolder ten zuiden van het Nationaal Park De Alde Feanen.

lees verder
Weiland met koeien met één koe op de voorgrond die in de camera kijkt

Leechlân Grou-Warten

Leechlân Grou-Warten is een kansrijk gebied met overwegend dik veen met een kleidek.

lees verder
gemaal ter hoogte van verkeersbord einde idzegea

Idzegea

Idzegea is ongeveer 2500 hectare groot en telt 55 boerenbedrijven. De bodem bestaat uit een dikke laag veen.

lees verder
Brekkenpolder

Brekkenpolder

De Brekkenpolder beslaat ruim 850 hectare en ligt ten noordwesten van Lemmer.

lees verder