Toegankelijkheid 


Deze toegankelijkheidsverklaring is op 19 september 2023 bijgewerkt.

We vinden het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website zo goed mogelijk kan lezen, begrijpen en gebruiken. Dus ook bezoekers met een beperking. Dit wordt digitale toegankelijkheid genoemd. We proberen de informatie op onze website zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

 

Onze aanpak
We hebben onze vorige website (online tot en met januari 2023) in augustus 2022 door een onafhankelijke partij laten toetsen op toegankelijkheid. Dit onderzoek liet zien in hoeverre de website voldeed aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1, niveau AA). Het rapport kunt u hier downloaden.

De uitkomsten van dit onderzoek waren leidend bij de ontwikkeling van deze nieuwe website. Deze ging in februari 2023 online. Onze nieuwe website is in september 2023 nogmaals op toegankelijkheid gecontroleerd. Het resultaat van dit tweede onderzoek kunt u hier downloaden. Er blijken nog enkele verbeterpunten te zijn. Het gaat hierbij onder andere om het gebruik van koppen, Friestalige woorden, witruimte tussen alinea's en contrast tussen afbeeldingen en tekst. Deze verbeterpunten worden in het najaar van 2023 opgepakt. Zodra ze zijn afgehandeld, vindt er een derde toets op toegankelijkheid plaats. Ook het derde rapport zal weer op deze plek worden gepubliceerd.  

 

Niet toegankelijke of niet volledig toegankelijke onderdelen
De volgende onderdelen zijn uitgesloten van digitale toegankelijkheid:

  • Rapporten van externe partijen en oudere onderzoeksrapporten van Veenweide Fryslân zijn niet altijd toegankelijk. Mocht u problemen ervaren bij het lezen van een rapport dat in pdf is opgemaakt, neem dan contact met ons op. 
  • Oudere filmpjes zijn niet ondertiteld. Wilt u een transcriptie ontvangen? Neem dan contact met ons op. 
  • Kaarten.
  • Vanuit onze website verwijzen we regelmatig door naar informatie die niet van onszelf is, maar in handen is van andere organisaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om externe websites, digitale producties, social mediakanalen als YouTube, etc. We zijn niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van die externe informatie.

 

Vragen
Heeft u problemen met het lezen, begrijpen of gebruiken van informatie op onze website? Of heeft u een vraag over een onderwerp dat niet op onze website staat? Mail of bel ons! Zie voor onze contactgegevens de contactpagina.