Foto van een klein gemaal in een landschap

Foarút mei de Fryske Feangreiden

Op deze pagina vindt u informatie over het Veenweideprogramma 2021-2030.

Hier kunt u onder andere het programma inzien, webinars terugkijken of vragen stellen.

Veenweideprogramma 2021-2030

Het Veenweideprogramma 2021-2030 beschrijft de uitdagingen waar het Friese veenweidegebied de komende jaren mee te maken krijgt. Ook staat in dit programma hoe we met deze uitdagingen omgaan. Zodat het veenweidegebied in Fryslân ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft.

Het Veenweideprogramma 2021-2030 werd in mei 2021 vastgesteld door Provinciale Staten Fryslân en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Het programma bouwt voort op de Veenweidevisie uit 2015 en legt nieuwe accenten.

 

Doelen van het Veenweideprogramma

Voor de lange termijn (2050) richt het programma zich op een veenweidegebied waarin veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot nagenoeg zijn gestopt. De kwaliteiten van landschap en natuur zijn verbeterd. Ook de leefbaarheid en vitaliteit staan hoog op de agenda; de landbouw heeft zich kunnen aanpassen aan de veranderde omstandigheden en recreatie en toerisme hebben zich verder ontwikkeld. De visie beschrijft de aanpak in de periode tot 2030. 

 

Documenten
Het Veenweideprogramma 2021-2030, de Veenweidevisie 2015 en diverse kaarten vindt u terug via onderstaande link.

Ga voor alle documenten naar de pagina 'downloads' >

 

Webinars terugkijken

Het Veenweideprogramma 2021-2030 gaat over veel onderwerpen. Wat betekent het voor landbouw, natuur, de leefomgeving? En hoe willen we de veenweideaanpak samen met de mienskip realiseren? In enkele webinars gaven betrokkenen eind 2020 een nadere toelichting op onderwerpen uit het Veenweideprogramma. De webinars kunt u terugkijken via onderstaande link. 

Webinars terugkijken >

 

Informatievideo’s

In een aantal filmpjes worden onderwerpen uit het (ontwerp-)Veenweideprogramma 2020-2031 nader belicht. U kunt de filmpjes bekijken via onderstaande link. 

Informatievideo's bekijken >

 

Veenweidemagazine ‘Fuotten yn it fean’

Eind april 2021 werd het magazine Fuotten yn it fean’ huis-aan-huis verspreid in het Friese veenweidegebied. U kunt het magazine inzien via onderstaande link.

Veenweidemagazine lezen >

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van Veenweide Fryslân? Meld u dan hieronder aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief >

 

Vragen

Heeft u naar aanleiding van het Veenweideprogramma 2021-2030 nog vragen? Dat kan via het contactformulier op deze website. Of ga naar de vragen en antwoorden onderaan deze pagina.

 

Een zogenaamde 'praatplaat', waarin de doelen en uitdagingen tot 2030 in stripvorm zijn getekend. Denk hierbij een illustratie over energietransitie, circulairelandbow, klimaatadaptatie, waterkwaliteit,biodiversiteit en verdiencapaciteit landbouw

Vragen en antwoorden

U kunt de webinars terugkijken via deze pagina.

Uw vragen kunt u stellen via het contactformulier op deze website. Wij streven ernaar uw vraag binnen 14 dagen te beantwoorden. 

De hoge resolutie kaarten kunt u hier downloaden.

De Veenweidevisie 2015 kunt u hier downloaden.