Aldeboarn-De Deelen

Foto van sloot met pompebleden en bord met de tekst laagveenreservaat de deelen


Aanmelden voor de nieuwsbrief >

Beschrijving
Aldeboarn-De Deelen is één van de ontwikkelgebieden uit het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. Het landbouwgebied heeft dik veen en is belangrijk voor weidevogels. In dit gebied ligt het Natura 2000-gebied De Deelen en in het centrum het middeleeuwse Aldeboarn.

Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege Midden werken samen met de provincie, Wetterskip Fryslân, gemeenten en belanghebbenden aan het versterken van de kwaliteit, vitaliteit en identiteit van Aldeboarn-De Deelen.

In juni 2024 werd het opgestelde Koersdocument 2030-2050 aangenomen door de betrokken overheden. Na de zomer wordt een ontwerp gemaakt voor de uitvoering van het Koersdocument. Het Koersdocument en de samenvatting ervan zijn terug te vinden onder het kopje 'Downloads' op deze pagina. 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 20 december 2023

Nieuwsbrief 27 juli 2023     Nieuwsbrief 22 juni 2023

Nieuwsbrief 17 maart 2023     Nieuwsbrief 23 december 2022

Nieuwsbrief 7 oktober 2022    Nieuwsbrief 18 juli 2022

Nieuwsbrief 2 juni 2022    Nieuwsbrief maart 2022Downloads

Koersdocument 2030-2050    Koersdocument in een notendop

Jaarverslag 2021    Brief bij jaarverslag 2021 aan GS, DB en B&W

Eindrapport H+N+S Verkenning bouwstenen voor ontwerp integraal gebiedsplan ADD


Gebiedscontourkaart Aldeboarn-De Deelen

Gebiedscontourkaart Aldeboarn-de Deelen
Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)

Nieuws

Foto van landschap in ADD met weiland en water

05/02/2024 
GLB-pilot voor peilbeheer en beheermaatregelen in ADD krijgt vervolg in 2024

Bestuurders met de Gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto van ADD Noord

06/11/2023
Aldeboarn-De Deelen Noord presenteert gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto.