Aldeboarn-De Deelen

Foto van sloot met pompebleden en bord met de tekst laagveenreservaat de deelen


Aanmelden voor de nieuwsbrief >

Beschrijving
Aldeboarn-De Deelen is één van de ontwikkelgebieden uit het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. Het landbouwgebied heeft dik veen en is belangrijk voor weidevogels. In dit gebied ligt het Natura 2000-gebied De Deelen en in het centrum het middeleeuwse Aldeboarn.

Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscoöperatie It Lege Midden werken samen met de provincie, Wetterskip Fryslân, gemeenten en belanghebbenden aan het versterken van de kwaliteit, vitaliteit en identiteit van Aldeboarn-De Deelen.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 20 december 2023

Nieuwsbrief 27 juli 2023     Nieuwsbrief 22 juni 2023

Nieuwsbrief 17 maart 2023     Nieuwsbrief 23 december 2022

Nieuwsbrief 7 oktober 2022    Nieuwsbrief 18 juli 2022

Nieuwsbrief 2 juni 2022    Nieuwsbrief maart 2022Downloads

Jaarverslag 2021    Brief bij jaarverslag 2021 aan GS, DB en B&W

Eindrapport H+N+S Verkenning bouwstenen voor ontwerp integraal gebiedsplan ADD


Gebiedscontourkaart Aldeboarn-De Deelen

Gebiedscontourkaart Aldeboarn-de Deelen
Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)

Nieuws

Foto van landschap in ADD met weiland en water

05/02/2024 
GLB-pilot voor peilbeheer en beheermaatregelen in ADD krijgt vervolg in 2024

Bestuurders met de Gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto van ADD Noord

06/11/2023
Aldeboarn-De Deelen Noord presenteert gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto.