Aldeboarn-De Deelen presenteert gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto

06/11/2023

Aanbieding aanvalsplan grutto ADD Noord

Vlnr: Gerben de Boer (Wetterskip Fryslân), Renze Portengen (ministerie van LNV), Friso Douwstra (provincie Fryslân), Pieter Winsemius (Aanvalsplan Grutto) en Piet Dijkstra (voorzitter gebiedscommissie ADD)

 

Op 1 november 2023 presenteerde de gebiedscommissie van Aldeboarn-De Deelen (ADD) de gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto aan de vier overheden (rijk, provincie, waterschap en gemeente) en de initiatiefgroep Aanvalsplan Grutto. In de gebiedsofferte geven zo'n 30 boeren uit ADD Noord aan wat zij nodig hebben om van het gebied een robuust weidevogelgebied te kunnen maken.

 

In ADD wordt al langere tijd samen met boeren en inwoners toegewerkt naar een nieuwe inrichting van het gebied. Dit is belangrijk om de doelen van de rijksoverheid voor klimaat, water, natuur, biodiversiteit etc. te realiseren. Perspectief voor de boeren is binnen dit proces cruciaal. Voor de planontwikkeling in ADD Noord is het Aanvalsplan Grutto een belangrijke bouwsteen. 

 

In hun gebiedsofferte beschrijven de boeren van ADD Noord wat zij belangrijk vinden voor de instandhouding van de weidevogels én voor de agrarische bedrijven in het gebied. Om het al bestaande weidevogelgebied verder te versterken en uit te breiden, zijn onder andere langere en doelgerichtere beheerpakketten nodig, nieuwe verdienmodellen en eenmalige investeringen.

 

Voorlopergebied
De initiatiefgroep van het Aanvalsplan Grutto volgt de ontwikkelingen in ADD Noord nauwlettend. Oud-minister Pieter Winsemius ontving als een van de trekkers van dit landelijke Aanvalsplan de gebiedsofferte van ADD Noord. Hij prees in zijn dankwoord de voorlopersrol van ADD voor andere weidevogelgebieden.  

 

In de media
Verschillende media besteedden aandacht aan de gebiedsofferte Aanvalsplan Grutto van ADD Noord. Lees meer op de websites van:

Nieuwe Oogst:

Veldpost: