De Hegewarren

Lisdoddenveld en daarachter het weidse uitzicht over de polder


Aanmelden voor de nieuwsbrief >

 

De polder de Hegewarren ligt in de gemeente Smallingerland en is één van de ontwikkelgebieden in de Veenweidevisie. De Hegewarren is een veenpolder ten zuiden van het Nationaal Park De Alde Feanen en is omsloten door water, natuur- en recreatiegebieden. Door oxidatie van het veen, daalt de bodem. Dit heeft verregaande consequenties voor het waterbeheer van de polder. Ook leidt het tot verdere verdroging van omliggende natuurgebieden. En er komt CO2 vrij. Veehouders in de polder ervaren de gevolgen van bodemdaling. Daarnaast levert de ligging van de polder tegen de Alde Feanen aan grote beperkingen op voor hun bedrijfsvoering. Dit geeft onzekerheid voor de toekomst.

 

Eind 2022 koos Provinciale Staten voor de toekomstige inrichtingsvariant 'Open en Natuurlijk'. In deze variant krijgt water de hoofdrol en zijn er vrijwel geen polderkades meer nodig. Het waterrijke landschap in Open en Natuurlijk wordt ingezet om natuur en verschillende vormen van recreatie te versterken. 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2024     Nieuwsbrief 7 juni 2023

Ga voor eerdere nieuwsbrieven naar het archief


Downloads

Rapport WUR recreatie Engelstalig 

Samenvatting rapport WUR recreatie Nederlandstalig


Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over het gebiedsproces in de Hegewarren? U kunt ze mailen naar hegewarren@fryslan.frl

 

Gebiedscontourkaart de Hegewarren

Contourkaart de Hegewarren
Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)