Demo bij meetopstelling CO2-uitstoot

Onderzoeken en innovatie

In het kader van de Veenweidevisie voeren we diverse onderzoeken uit in het Friese veenweidegebied.

Veel van die onderzoeken staan in het teken van agrarische bedrijfsvoering bij een hoger waterpeil.
Het overige onderzoek richt zich op thema’s als waterbeheer, bodembeheer, natuur en cultuurhistorie.

Hier kunt u meer lezen over de onderzoeken.

Alle onderzoeken en proeven op een rij