Landschap met links een weg, in de achtergrond een boerderij, daarvoor weiland met een hek en rechts op de foto boezemwater

Natuurstudie

In Fryslân werkt de provincie aan diverse natuurdoelen. Deze doelen hebben betrekking op Natura 2000-gebieden en gebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In het Friese veenweidegebied zijn beide soorten natuurgebieden te vinden.

Omdat onduidelijk is welke invloed de Veenweidevisie heeft op de haalbaarheid van de natuurdoelen, heeft de provincie dit met de Bouwsteen natuur (Natuurstudie Veenweide) per natuurgebied in kaart gebracht.

Natuurstudie

Lees hieronder het rapport 'Analyse effecten op Friese natuurgebieden door uitvoering Feangreidefisy.
Houdbaarheid van de natuurdoelen in 2100'. In verband met de omvang is het rapport in drie delen opgeknipt.

Natuurstudie deel 1 >

Natuurstudie deel 2 >

Natuurstudie deel 3 >


Second Opinion

Op verzoek van het BOF (Bestjoerlik Oerlis Feangreide) is er een Second Opinion uitgevoerd naar de Natuurstudie. De Second Opinion ondersteunt de uitkomsten van de Natuurstudie.

De Second Opinion inzien kan via onderstaande knop.

Second Opinion >


Samenvatting

Provincie Fryslân heeft een samenvatting gemaakt van de Natuurstudie. Deze is te vinden via onderstaande knop.

Samenvatting >