Foto van de voorkant van het Veenweideprogramma

Informatievideo's

Het Veenweideprogramma 2021-2030 beschrijft de aanpak tot 2030 om veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot in het Friese veenweidegebied te beperken. Zo blijft het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar. 


In onderstaande informatievideo's worden enkele onderwerpen uit het Veenweideprogramma nader belicht.