Foto van weiland met koeien

Valuta voor Veen

Boeren die op natter veen werken, zorgen voor minder uitstoot van CO2.

De Friese Milieu Federatie (FMF) geeft deze boeren de mogelijkheid om daarvoor een vergoeding te krijgen. Dit gebeurt met CO2-certificaten.

Verkenning
Eerder al voerde de FMF een verkenning uit naar de kansen en relevante aspecten van zo’n certificeringssysteem. Begin 2018 startte de FMF met het vervolgproject om het systeem in de praktijk te brengen. Dit deed zij samen met LTO Noord en de agrarische gebiedscollectieven de Noardlike Fryske Wâlden en It lege Midden.

Certificering in de praktijk
Met het project werkten de betrokken partijen aan het certificeringssysteem en een monitoringsplan voor minder uitstoot van CO2. Ook wilden ze in 2019 minstens 1 deal sluiten tussen een of meerdere boeren en een bedrijf of instantie die CO2-certificaten uit het veenweidegebied wil kopen. Hiervoor vonden gesprekken plaats en werd het systeem op verschillende locaties van melkveehouderijbedrijven getest. Daarnaast werd er een communicatieplan opgesteld.


Certificaten verkrijgbaar
In 2020 werd het systeem breed uitgerold in het Friese veenweidegebied. Sindsdien zijn er CO2-certificaten te koop voor bedrijven, overheden en burgers die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen. Op de website van Valuta voor Veen is meer over dit project te lezen. Certificaten zijn verkrijgbaar via de website PlatformCO2neutraal. 

Link naar website Valuta voor Veen

Link naar website PlatformCO2neutraal