De toekomst: Open en Natuurlijk

Op 21 september 2022 koos Provinciale Staten voor 'Open en Natuurlijk'. In deze variant krijgt water de hoofdrol en er zijn vrijwel geen polderkades meer nodig. Het waterrijke landschap in Open en Natuurlijk wordt ingezet om natuur en verschillende vormen van recreatie te versterken.

Open en Natuurlijk. Klik op de afbeelding voor een vergroting (jpg)

Het vervolgproces

Na het besluit is de eerste fase van de planfase gestart. Daarin werken we Open en Natuurlijk uit tot een plan en maken de financiële haalbaarheid concreet. We onderzoeken hoe we het perceel met blauwgrasland kunnen behouden. Maar ook of een herziening nodig is van de geplande recreatiewoningen. Daarnaast ligt er een verzoek van Provinciale Staten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de opwekking van verschillende vormen van duurzame energie, anders dan zonne-energie. Ook het belang van behoud van de huidige kwaliteiten van het gebied, namelijk rust, stilte en donkerte, werd benadrukt.


De uitwerking van het plan pakken we weer op met de omgeving, maar ook de politiek betrekken we tussentijds bij de voortgang. In 2024 komen we met een voorstel voor een definitief besluit, dat dan wordt voorgelegd aan de politiek: Provinciale Staten, het algemeen bestuur van het waterschap en de gemeenteraad van Smallingerland.  

Lees meer informatie in onze nieuwsbrief van september 2022.