Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto van hand met kluit aarde en in de achtergrond een wegrijdende trekker op een weiland

Webinar Klei in veen terugkijken

Op 30/01/2023 organiseerden VIPNL en NOBV het webinar 'Klei in veen'. Bekijk het webinar op YouTube.

lees verder
Foto van huizenrij aan het water

Subsidieregeling voor funderingsherstel

Provinciale Staten van Fryslân en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân willen dat er naast leenfaciliteiten ook e...

lees verder
Foto van hek in weiland naast sloot met peilaanduiding

Nieuwsbrief december 2022

Het Veenweideprogramma in Fryslân bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Van gebiedsprocessen tot onderzoeken e...

lees verder
Foto van grutto

Gebiedsprocessen Veenweide Fryslân: terugblik op 2022 en de plannen voor 2023

Het einde van het jaar is een mooi moment om per gebiedsproces op een rij te zetten welke resultaten er in het afgelopen...

lees verder
Foto van lisdodden

Lisdoddenproef in de maak op de Hegewarren

We gaan ervan uit dat bij peilverhoging de meeste landbouwgrond nog bruikbaar blijft voor de melkveehouderij, maar wat d...

lees verder
Foto van een sloot met huizen aan weerskanten die verscholen achter bomen liggen

Funderingsaanpak: loket, onderzoekssubsidie en garantstelling

Eigenaren van woningen met kwetsbare funderingen in het Veenweidegebied kunnen straks terecht bij een Fries Funderingslo...

lees verder
Foto vaart met erachter een weiland gelegen

Nieuwsbrief oktober 2022

In deze nieuwsbrief informatie over onder meer bodemverbetering in de Brekkenpolder, de stand van zaken rond de ontwerp-...

lees verder
Foto met huizen aan een vaart

Ontwerp-funderingsaanpak Friese veenweidegebied ter inzage

Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân legden op 12 september jl. de ontwerp-funderingsaanpak ter inzage. Met deze fu...

lees verder
Foto van boerderij met een hoogwatercircuit ervoor

Ontwerp-aanpak hoogwatercircuits ter inzage

Gelijktijdig met het vaststellen van de ontwerp-funderingsaanpak voor het Friese veenweidegebied heeft het dagelijks bes...

lees verder