Waterwijzer Landbouw


Auteur(s)
Stowa

Jaartal publicatie
2018

Organisatie
Stowa

Doel
Een methode ontwikkelen waarmee het effect kan worden ingeschat van waterbeheer en het klimaat op de landbouwproductie.  

Trefwoorden
Landbouwproductie; klimaatverandering; waterbeheer; hydrologische omstandigheden; effecten

Samenvatting
De Waterwijzer Landbouw (WWL) is een methode om het effect van veranderingen in hydrologische omstandigheden op landbouwproductie te bepalen. Dat gebeurt in termen van droogte, nat- en zoutschade. Veranderingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld waterbeheer, (drink)waterwinning of door het klimaat. Van de WWL bestaan twee varianten. De eerste is een vereenvoudigd instrument dat snelle inschattingen kan maken, de WWL-tabel. Daarnaast kunnen met de WWL ook complexe maatwerkberekeningen worden uitgevoerd. De Waterwijzer Landbouw is de gemoderniseerde opvolger van drie vaak gebruikte methoden: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM.

Link(s)

Website Waterwijzer Landbouw >