Proeven met natte teelten. Better Wetter Fase 2. Tussentijdse rapportage van resultaten t/m 2019


Auteur(s)
Altenburg & Wymenga

Jaartal publicatie
2019


Organisatie

Better Wetter


Doel

Onderzoek doen naar de volgende vragen:

  • Welke gewassen kun je telen op natte veengrond?
  • Welke producten kun je daarvan maken?
  • Zijn er kopers voor die producten?  

Het onderzoek is een vervolg op de eerste fase (Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 1. Rapportage 2016 en 2017)


Trefwoorden

Natte teelt; lisdodde; veenmos; Better Wetter; Brûsplak


Samenvatting

Om bodemdaling te voorkomen moet het veen natter worden gemaakt. Misschien wel zo nat dat de koe niet meer in de wei kan en de boer het gras niet meer kan oogsten. Welk gewas kan in dat geval nog geteeld worden? En kan daarmee geld worden verdiend? Better Wetter onderzoekt of lisdodde, veenmos en cranberry te telen en te oogsten zijn op natte veengrond. En welke producten daarvan te maken zijn die ook nog geld opleveren. Er is op verschillende aspecten vervolgonderzoek nodig.


Link(s)

Rapport 'Proeven met natte teelten. Better Wetter Fase 2. Resultaten t/m 2019' >

Projectpagina 'Better Wetter' >

Website Better Wetter >