Proeven met natte teelten. Better Wetter Fase 1. Rapportage 2016 en 2017


Auteur(s)
I. Mettrop; E. Oosterveld; E. Wymenga; R. Vos

Jaartal publicatie
2018


Organisatie

Better Wetter; Altenburg & Wymenga; Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân


Doel

Een bijdrage leveren aan een beter waterbeheer voor het veenweidegebied in Fryslân. Dat waterbeheer moet bovendien kansen bieden aan de sociaal-economische ontwikkeling in de regio. Fase 1 richt zich vooral op natte teelten. 


Trefwoorden

Natte teelt; lisdodde; veenmosveen; Better Wetter; Brûsplak


Samenvatting

In 2016 begon Better Wetter te onderzoeken hoe land kan worden gebruikt bij een hoge waterstand. Er werden veldproeven opgestart met de teelt van lisdodde en veenmos. De focus lag op de praktische haken en ogen van natte teelten. Ook is er verkend op welke manieren natte teelt inkomsten zou kunnen opleveren. Tenslotte is er een praktijkcentrum voor vernieuwingen in waterbeheer opgericht: het Brûsplak Bûtefjild. 

De eerste proeven met de teelt van lisdodde met verhoogde waterstanden is veelbelovend. Voor het vervolg (Fase 2) adviseert het rapport onderzoek te doen naar machinale inplant en oogst bij hoge waterstanden. Daarnaast moet worden gekeken welke producten van lisdodde kunnen worden gemaakt, en hoe die in de markt kunnen worden gezet. Ook met de kleinschalige proef met veenmos zijn de eerste ervaringen positief.


Link(s)

Rapport 'Proeven met natte teelten. Better Wetter Fase 1. Rapportage 2016 en 2017' >

Projectpagina 'Better Wetter' >

Website 'Better Wetter' >