Eindrapportage plantsap analyse 2020 
Aldeboarn de Deelen 


Jaartal publicatie

2021


Organisatie
GroeiBalans


Trefwoorden
Veen; bodemverbetering; bodemleven; biodiversiteit; bodemvruchtbaarheid; bodembiologie; bodemchemie; bodemfysiologie; bodemvocht; waterhuishouding; plantsap


Samenvatting
In de pilot Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen is in de eerste fase (2018-2021) onderzoek gedaan naar het effect van bodemverbeteringsmaatregelen op bodembiologie, bodemchemie, bodem fysiologie en de waterhuishouding (bodemvocht).

In 2020 werd op alle bedrijven, zowel op het doelperceel als het referentieperceel, een plantsap analyse uitgevoerd. Daarbij werd de opname van voedingsstoffen in de plant gemeten.

Daarnaast is gekeken naar de graslandopbrengsten.


Link(s)

Eindrapportage plantsap analyse 2020 Aldeboarn-De Deelen  

Projectpagina Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen >