Oeverstabiliteit in de veenweiden van Fryslân. Een veldinventarisatie


Auteur(s)
Ir. J. de Pater; Dr. Ing. D. van Rotterdam


Jaartal publicatie
2021


Organisatie

Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen


Trefwoorden

Oever; afkalving; oeverstabiliteit; praktijksituaties


Samenvatting

Het NMI onderzocht eerder in opdracht van o.a. de waterschappen in West-Nederland de oorzaken voor de afkalving van oevers in veengebieden. Het NMI wilde ook de praktijksituaties uit de Friese veenweiden in dit onderzoek opnemen. Deze praktijksituaties zijn aan de hand van opnames en interviews in kaart gebracht.


Link(s)

Rapport: Oeverstabiliteit in de veenweiden van Fryslân >

Projectpagina 'Stabiliteit oevers bij vernatting' >