Veenverrijking met klei. Verkenning logistieke en praktische aspecten


Auteur(s)
J. Pijlman; M. van Agtmaal; J. Deru; R. van Uffelen

Jaartal publicatie
2020


Organisatie

Louis Bolk Instituut i.s.m. MelioRaad


Doel

Het verkennen van logistieke en praktische aspecten van de toepassing van 'veenverrijking met klei'.


Trefwoorden

Veen; veengrond; veenverrijking; klei; kleidek; veenoxidatie; bodemdaling


Samenvatting

Met deze verkenning wilden de onderzoekers ervaring opdoen met logistieke en praktische aspecten van veenverrijking met klei. De hoofdvraag was: is het technisch haalbaar om kleigrond op veenweiden aan te wenden, en wat zijn voor- en nadelen van verschillende methoden?

Het onderzoek werd opgesplitst in twee deelthema's: 1. het transport van kleigrond naar het onderzoeksperceel in de Krimpenerwaard; 2. het aanbrengen van de kleigrond op veenweidenpercelen.

Uit de pilot blijkt dat het met een juiste organisatie technisch haalbaar en mogelijk is om kleigrond naar veenweidengebieden te transporteren en om kleigrond op veenbodems te gebruiken.


Link(s)

Website Louis Bolk Instituut > (informatiepagina over dit onderzoek met een link naar het rapport)