Bodemdaling Sneekermeer West (bureaustudie)


Auteur(s)

B. de Greeff; J. de Wit; M. Zwaanswijk

Jaartal publicatie
2019


Organisatie

Sweco


Doel

Inventariseren van de omvang van en de oorzaken voor de bodemdaling in het gebied Sneekermeer West. Om inzicht te krijgen in nut en noodzaak van peilverhogingen voor kleigronden met een veenondergrond.


Trefwoorden

Bodemdaling; Sneekermeer West; Lege Geaën; Sweco; inventarisatie; kleigrond; veengrond; peilverhoging


Samenvatting
Sneekermeer West is een gebied met overwegend klei met een dik veenpakket als ondergrond. Adviesbureau Sweco heeft een inschatting gemaakt van de bodemdaling in Sneekermeer West over de afgelopen decennia. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen alle mogelijke oorzaken voor de bodem- en/of maaivelddaling. Het onderzoek is een bureaustudie. Er zijn onder andere GIS-analyses en bronnenonderzoek gedaan. Sweco concludeert dat er in het gebied waarschijnlijk sprake is geweest van een lichte bodemdaling: circa 20 tot 30 centimeter in 50 jaar. De snelheid en omvang van toekomstige bodemdaling is niet te voorspellen. Het is daarom de vraag of grootschalige peilverhoging om de veenoxidatie af te remmen, wel nut heeft. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is verder onderzoek wenselijk. Dit vervolgonderzoek is er gekomen in de vorm van een veldonderzoek.


Link(s)

Rapport 'Bodemdaling Sneekermeer West' (bureaustudie) >