Broeikasgasuitstoot van Friese veenbodems. Kunnen onderwaterdrainage en infiltratie aan een duurzame emissiereductie bijdragen?


Auteur(s)
C. Fritz; S. Weideveld; M. Velthuis; M. van den Berg

Jaartal publicatie
2021


Organisatie

Radboud Universiteit


Doel

Onderzoeken of onderwaterdrainage in het Friese veenweidegebied effectief is tegen de uitstoot van CO2.  


Trefwoorden

Broeikasgas; CO2; bodemdaling; onderwaterdrainage; vernatting


Samenvatting

Onderwaterdrainage beïnvloedt de grondwaterstand in het veen, maar het leidt niet tot minder CO2-uitstoot. Die conclusie trekken de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research (WENR) na onderzoek bij acht Friese boeren. Het vier jaar durende onderzoek vond plaats in opdracht van het Friese Veenweideprogramma.

Onderwaterdrainage blijkt een goede methode om bij hogere slootpeilen natschade te beperken. Hierdoor wordt het teveel aan water afgevoerd. Het is ook een goede methode om het veen in droge perioden te vernatten. Maar ondanks de hogere grondwaterstand werd er tijdens het onderzoek geen CO2-reductie gemeten.

De resultaten van dit onderzoek zijn op basis van een specifieke proefopstelling op vooral slecht doorlatend veen met overwegend een peilniveau van 60 cm onder maaiveld. Waarom er geen vermindering van CO2-uitstoot optreedt in het nattere veen, is nog onvoldoende bekend. Mogelijk wordt het veen niet nat genoeg of worden via het slootwater voedingsstoffen en zuurstof aangevoerd die het oxidatieproces juist activeren.

Op andere locaties met beter doorlatend veen, andere peilniveau’s, kan onderwaterdrainage misschien wel een bijdrage leveren aan CO2-reductie. Om daar meer duidelijkheid over te geven, doet het NOBV (Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikassen Veenweiden) op verschillende locaties in het veenweidegebied van Nederland metingen naar de effectiviteit van CO2-reductie.


Link(s)

Rapport 'Broeikasgasuitstoot van Friese veenbodems' >