Monitoring leverbot en salmonella (tankmelk) 2022 t/m 2026 - december 2022


Auteur(s)
T. de Haan, P. Vellema, R. van den Brom, N. Snijders-van de Burgwal


Jaartal publicatie

2022


Organisatie

Royal GD


Trefwoorden

Leverbot; salmonella; antistof; veen; vernatting; tankmelkonderzoek 


Samenvatting
De melk die in de tankmelk zit, bevat mogelijk verschillende soorten afweerstoffen voor dierziekten. Regelmatig tankmelkonderzoek kan een goede indicatie geven over de algemene gezondheid van de veestapel. In 2020-2021 is bij 31 bedrijven een nulmeting van tankmelkmonsters op leverbot en salmonella gedaan. Van 2022 tot en met 2026 vindt een jaarlijkse monitoring plaats.


Tijdens de onderzoeksperiode wordt er elk jaar een rapportage opgeleverd over de resultaten. Deze rapportage heeft betrekking op het onderzoeksjaar 2022.


In 2022 deden 33 bedrijven mee aan het project. Het aantal bedrijven waar antistoffen tegen leverbot of salmonellabacteriën zijn aangetoond, is licht gestegen ten opzichte van de nulmeting. Er is geen verband gevonden tussen bedrijven waar antistoffen tegen leverbot zijn aangetroffen en bedrijven waar antistoffen tegen salmonellabacteriën zijn aangetoond.


Link(s)

Rapport ‘Monitoring leverbot en salmonella (tankmelk) 2022 t/m 2026 – december 2022’ >

Projectpagina Leverbot >