CO2, N2O en CH4 emissies en bodemdaling in de Friese Veenweiden. Kan onderwaterdrainage veenoxidatie en emissies uit veengebieden duurzaam verlagen?


Auteur(s)

S. Weideveld; J. Geurts; M. van der Berg; C. Fritz

Jaartal publicatie
2019


Organisatie

Radboud Universiteit


Doel

Bepalen of onderwaterdrainage helpt om bodemdaling en broeikasgasuitstoot in de Friese veenweidegebieden tegen te gaan. 


Trefwoorden

Broeikasgas; CO2; bodemdaling; onderwaterdrainage; veen; meetresultaten


Samenvatting
Sinds 2017 wordt op verschillende locaties onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onderwaterdrainage in het Friese veenweidegebied. Ook zijn grasopbrengst, graskwaliteit en water- en bodemkwaliteit op de locaties gemeten en met elkaar vergeleken. Onderwaterdrainage leidt tot hogere grondwaterstanden in de zomer en lagere grondwaterstanden in de winter. Het lijkt de uitstoot van broeikasgas niet te verminderen.


Link(s)

Rapport 'CO2, N2O en CH4 emissies en bodemdaling in de Friese Veenweiden' >

Projectpagina 'Onderwaterdrainage' >