Tussentijdse rapportage pilot Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen

(rapportage vanaf nulmeting in 2018 tot en met metingen eind 2020)


Jaartal publicatie

2021


Organisatie
GroeiBalans


Trefwoorden
Veen; bodemverbetering; bodemleven; biodiversiteit; bodemvruchtbaarheid; bodembiologie; bodemchemie; bodemfysiologie; bodemvocht; waterhuishouding; plantsap


Samenvatting
In de pilot Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen is in de eerste fase (2018-2021) onderzoek gedaan naar het effect van bodemverbeteringsmaatregelen op bodembiologie, bodemchemie, bodem fysiologie en de waterhuishouding (bodemvocht). Dit rapport bevat de resultaten van de nulmeting in 2018 tot en met de (tussentijdse) metingen eind 2020. 

Voor het onderzoek werden bij acht bedrijven bodemverbeterende maatregelen toegepast en gemonitord. Dit gebeurde onder begeleiding van GroeiBalans en Living Lab Fryslân. Op alle acht bedrijven is gewerkt met een doel- en een referentieperceel. Er is bemonsterd volgens de SoilSmart analysemethode. Ook zijn er plantsapmetingen gedaan. 

De pilot Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen heeft een vervolg gekregen in fase 2 (medio 2021-2024).   


Link(s)

Rapport ‘Tussentijdse rapportage pilot Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen > 

Projectpagina Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen >