Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de maisteelt op veenweide


Auteur(s)
Wageningen University & Research (WUR); J. Groten; H. Huiting; J. Verhoeven

Jaartal publicatie
2019


Organisatie

Wageningen University & Research (WUR)


Doel

Een overzicht bieden van:

  • de huidige maisteeltpraktijk;
  • de inzet van gewasbeschermingsmiddelen daarin;
  • mogelijke risico’s van en alternatieven voor deze middelen.

Het overzicht is gemaakt op verzoek van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) van Veenweide Fryslân.


Trefwoorden

Mais; maisteelt; milieubelastingspunten; MBP; gewasbescherming; middelen; gewasbeschermingsmiddelen


Samenvatting

Bij gewasbeschermingsmiddelen gaat het om de inzet van chemie voor:

  • het doodspuiten van de grasmat (glyfosaat);
  • de coating rond het maiszaad, om schimmels, ritnaalden, insecten en vogels te weren;
  • de bestrijding van onkruid tussen de maisplanten.

 De onderzoekers merken het volgende op over het middelengebruik:

  • Het middelengebruik is bij mais groter dan bij gras.
  • Over de risico’s van middelen: ‘Alle in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn getoetst en veilig bevonden wat betreft hun veiligheid voor mens en milieu’. Daar staat tegenover dat de toepassing van bijvoorbeeld glyfosaat voordat er mais gezaaid wordt, sterk onder druk staat.
  • Er vindt wel onderzoek plaats naar alternatieven die milieu- en diervriendelijk zijn. Dat heeft alleen nog geen concurrerende oplossingen opgeleverd.

De notitie heeft als bijlagen twee milieubelastingskaarten: mais en gras.


Link(s)

Notitie 'Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de maisteelt op veenweide' >

Milieubelastingskaart mais >

Milieubelastingskaart gras >