Monitoring leverbot en salmonella (tankmelk) 2022 t/m 2026 - maart 2024


Auteur(s)
R. van den Brom, N. Snijders-van de Burgwal, T. de Haan


Jaartal publicatie

2024


Organisatie

Royal GD


Trefwoorden

Leverbot; salmonella; antistof; veen; vernatting; tankmelkonderzoek 


Samenvatting
De melk die in de tankmelk zit, bevat mogelijk verschillende soorten afweerstoffen voor dierziekten. Regelmatig tankmelkonderzoek kan een goede indicatie geven over de algemene gezondheid van de veestapel. In 2020-2021 is bij 31 bedrijven een nulmeting van tankmelkmonsters op leverbot en salmonella gedaan. Van 2022 tot en met 2026 vindt een jaarlijkse monitoring plaats.


Tijdens de onderzoeksperiode wordt er elk jaar een rapportage opgeleverd over de resultaten. Deze derde tussentijdse rapportage bevat de testuitslagen van onderzoeksjaar 2024.

 

In 2024 is van 38 melkrundveebedrijven tankmelk onderzocht. Het aantal bedrijven waar antistoffen tegen leverbot zijn aangetoond, is gelijk gebleven. Het aantal bedrijven met antistoffen tegen salmonella is toegenomen.

 

Er is geen verband gebleken tussen bedrijven met antistoffen tegen leverbot en bedrijven met antistoffen tegen salmonellabacteriën.Link(s)

Rapport 'Monitoring leverbot en salmonella (tankmelk) 2022 t/m 2026 - maart 2024  >

Projectpagina Leverbot >