Maisteelt en bodemdaling op veenweide in Friesland. Jaarrapportage 2017


Auteur(s)
M. Wesselink; J.T.W. Verhoeven; E. van Essen

Jaartal publicatie
2018


Organisatie

Wageningen University & Research


Doel

Onderzoeken op welke manieren het mogelijk is om de maisteelt in het veenweidegebied te verduurzamen, en wel zodanig dat maïsteelt geen sterkere veenoxidatie, maaivelddaling en broeikasgasemissie veroorzaakt dan grasteelt. 


Trefwoorden

Maisteelt; bodemdaling; veenweide; demonstratie; gangbaar; ploegen


Samenvatting

In Aldeboarn is een demonstratieperceel aangelegd. Hier worden verschillende alternatieve maisteeltsystemen vergeleken met een gangbaar maisteeltsysteem en met gras. Daarnaast zijn er verschillende detaildemonstraties aangelegd. Dit rapport bevat de eerstejaars resultaten. Deze laten zien dat een alternatief maisteeltsysteem op veenweide in Friesland met behoud van opbrengst mogelijk blijkt. Met een verminderde grondbewerking (zoals strokenteelt) wordt er minder grond bewerkt. Daardoor is er minder risico op veenoxidatie, de draagkracht van het perceel is beter, en gedurende het seizoen is er een hogere grondwaterstand. De demonstratie kreeg na 2017 een vervolg, om meer onderbouwing te vinden voor deze eerste voorlopige conclusie.


Link(s)


Rapport 'Maisteelt en bodemdaling op veenweide in Friesland. Jaarrapportage 2017' >