Eindpresentatie LTO Noord resultaten demo's op veen 2019/2020


Auteur(s)

LTO Noord

Jaartal publicatie
2021


Organisatie

WUR/Aequator


Doel

Onderzocht werd of strokenteelt een volwaardig alternatief is voor ploegen.


Trefwoorden

Strokenteelt; veen; alternatief; niet kerende grondbewerking; demo; pilot


Samenvatting

In Aldeboarn is op demovelden (3 ha) een pilot uitgevoerd met maisteelt. Het doel: onderzoeken of strokenteelt (niet kerende grondbewerking) een volwaardig alternatief kan zijn voor ploegen (kerende grondbewerking).

Deze presentatie met bijlagen bevat de resultaten van het teeltseizoen 2019-2020. De onderzoekers concluderen dat strokenteelt onder bepaalde omstandigheden een goed perspectief biedt voor mais op veen. Maar niet alle percelen zijn geschikt voor strokenteelt. 


Link(s)

Eindpresentatie resultaten demo's maisteelt op veen 2019/2020 >

Bijlagen bij de eindpresentatie >