Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland. Eindrapportage demonstratie 2017-2018


Auteur(s)
M. Wesselink; J. Verhoeven; H. van Schooten; E. van Essen

Jaartal publicatie
2019


Organisatie

Wageningen University & Research


Doel

Onderzoek naar manieren om de maisteelt in het veenweidegebied te verduurzamen, waarbij maïsteelt geen sterkere veenoxidatie, maaivelddaling en broeikasgasemissie veroorzaakt dan grasteelt.


Trefwoorden

Maisteelt; bodemdaling; veenweide; demonstratie; gangbaar; ploegen


Samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van de demonstratie van het jaar 2018, met steeds een vergelijking naar de resultaten in 2017.


Link(s)

Eindrapportage 'Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland , 2017-2018' >