Inspiratieteam Toekomst Veenweide: Feangreide 2050


Het Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) was een team van onafhankelijke deskundigen dat in de periode 2020-2021 meedacht over de principes die ten grondslag liggen aan een toekomstbestendig landgebruik in de Feangreide. Dit vanuit een inspirerende en reflecterende rol.

Inspiratiedocument
Een dag na de presentatie van het ontwerp Veenweideprogramma 2021–2030 publiceerde het ITV het inspiratiemagazine “Feangreide 2050”. In deze publicatie richt het ITV het vizier op 2050 om van daaruit het pad te schetsen dat de Feangreide heeft af te leggen op weg naar een duurzaam toekomstperspectief. 

Inspiratiemagazine “Feangreide 2050” >

 

Webinar november 2020
Op woensdagavond 25 november 2020 nam het ITV de kijkers in een webinar mee naar 2050. Aan de hand van drie toekomstverhalen liet het ITV zien dat veranderingen in de Feangreide gepaard kunnen gaan met kwaliteitsverbeteringen en nieuw perspectief.

Het webinar vond plaats gedurende de terinzagelegging van het ontwerp Veenweideprogramma 2021–2030 door de provincie en Wetterskip Fryslân. Het ITV wilde met haar onafhankelijke bijdrage de discussie over de verdere toekomst, voorbij 2030, aanjagen en daarmee ook voorbij de politiek-bestuurlijke werkelijkheid van nu brengen. Als inspiratie voor het denken over de toekomst van dit gebied.

U kun het webinar terugkijken via onderstaande link.

Webinar ITV >