Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto gemaal Echten

Nieuwsbrief december 2020

De mogelijkheid om een zienswijze in te leveren op het ontwerp-Veenweideprogramma is verlengd tot en met vrijdag 15 janu...

lees verder
Foto van sloot met aan weerskanten huizen en bomen

Funderingsloket Fryslân van start

De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweidegemeenten hebben gezamenlijk het Funderingsloket Fryslân ...

lees verder
Voorkant Inspiratiemagazine ITV

Webinar Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) terugkijken

Tijdens het webinar van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) gaven de leden van het ITV hun doorkijk naar de lang...

lees verder
Foto van lopende man in veenweidelandschap

Feangreide in 2050 een gidsregio voor plattelandsvernieuwing?

Met het vandaag gepubliceerde inspiratiemagazine “Feangreide 2050” laat het Inspiratieteam Toekomst Veenweide zien dat v...

lees verder
Foto: de drie bestuurders presenteren het ontwerp-Veenweideprogramma

Ontwerp-Veenweideprogramma ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de betrokken veenweidengemeenten hebben op woensdag 4 november 2020 het ontwerp...

lees verder
Foto van huizen aan een vaart

Nieuwsbrief oktober 2020

Op dinsdag 3 november 2020 vindt de besluitvorming plaatst over het ontwerp Veenweideprogramma 2021-2030.

lees verder
Foto van een maiskolf aan een maisplant

Nieuwsbrief juli 2020

De term ‘HAKLAM’ staat voor Hoger peil Als het Kan, Lager Als het Moet. In feite gaat het om een andere benaming voor fl...

lees verder
Foto van meetapparatuur

Nieuwsbrief april 2020

Werken aan het veenweideprogramma ten tijden van de Coronacrisis. Ja, en dan krijg je het bericht dat je vanaf 16 maart ...

lees verder
Foto van oever

Nieuwsbrief februari 2020

Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân hebben eind januari de vervolgaanpak van h...

lees verder