Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Detailfoto van bodem met opkomend gras

Subsidie voor veenweidepilot bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen

Gebiedscoöperatie It Lege Midden ontvangt een subsidie van 65.000 euro van de provincie Fryslân. Het geld is bedoeld voo...

lees verder
Foto van twee koeien in de Hegewarren

Co-creatieteam vraagt om reactie op conceptvarianten voor toekomst Hegewarren

Ruim een half jaar heeft een groep inwoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren gewerkt aan mogelijke varianten v...

lees verder
Foto met sloot op voorgrond en hek tegen helderblauwe lucht

Nieuwsbrief mei 2021: Veenweideprogramma vastgesteld

Na een periode van terinzagelegging, verwerken van zienswijzen en inspraak door betrokkenen voor de beeldvormende vergad...

lees verder
Foto voorkant provinciehuis Leeuwarden

Behandeling Veenweideprogramma 2021-2030 terugkijken

Deze week werd het Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en door Pro...

lees verder
Foto van de cover van het veenweidemagazine 'Fuotten yn it fean'

Inwoners Friese veenweidegebieden ontvangen magazine 'Fuotten yn it fean'

Met het magazine 'Fuotten yn it fean' wil het Veenweideprogramma inwoners van het veenweidegebied betrekken bij de opgav...

lees verder
Foto van trekker op een weiland

Nieuwsbrief april 2021

Op 30 maart jl. hebben het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetters...

lees verder
Foto van grassprieten

Zienswijze ingediend?

Wanneer u een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-Veenweideprogramma, dan krijgt u deze week een brief of een e-ma...

lees verder
Foto van weilanden met hek en sloot in de voorgrond

Samen aan de slag met peilmaatregelen in gebieden met dik veen

In het aangepaste Veenweideprogramma staat dat overheden, belangenorganisaties en inwoners samen aan de slag gaan met ma...

lees verder
Foto gemaal Echten

Nieuwsbrief december 2020

De mogelijkheid om een zienswijze in te leveren op het ontwerp-Veenweideprogramma is verlengd tot en met vrijdag 15 janu...

lees verder