Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto van het project overlagen van veen in de proeftuin bodem groote veenpolder

Proeftuin Bodem Veenweide Groote Veenpolder

Verhoging van het grondwaterpeil moet de veenoxidatie in Nederland tegengaan en daarmee emissie van CO2 en bodemdaling. ...

lees verder
Luchtfoto van landschap met weilanden en water

Europa en Fryslân vergoeden kosten voor kavelruil

Boeren, grondeigenaren (die geen landbouwers zijn), pachters en stichtingen voor kavelruil kunnen aanspraak maken op een...

lees verder
Foto: de drie bestuurders ontvangen de twee voorkeursvarianten voor de Hegewarren

Kruidenrijke graslanden en water centraal in voorkeursvarianten Hegewarren

Het co-creatieteam, bestaande uit inwoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren, bood gisteren aan bestuurders van...

lees verder
Foto van meisje met fietsje bij voordeur met hoge opstap

Funderingstafel zoekt tafelgasten

Bewoners met funderingsproblemen uit het Friese veenweidegebied krijgen de mogelijkheid aan te schuiven aan de Fundering...

lees verder
Foto van landschap met op de voorgrond een hek en een sloot met waterpeilaanduiding tegen de beschoeiing

Onderzoek: Onderwaterdrainage leidt niet tot minder CO2-uitstoot

Onderwaterdrainage beïnvloedt de grondwaterstand in het veen, maar het leidt niet tot minder CO2-uitstoot. Die conclusie...

lees verder
Detailfoto van bodem met opkomend gras

Subsidie voor veenweidepilot bodemvruchtbaarheid Aldeboarn-De Deelen

Gebiedscoöperatie It Lege Midden ontvangt een subsidie van 65.000 euro van de provincie Fryslân. Het geld is bedoeld voo...

lees verder
Foto van twee koeien in de Hegewarren

Co-creatieteam vraagt om reactie op conceptvarianten voor toekomst Hegewarren

Ruim een half jaar heeft een groep inwoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren gewerkt aan mogelijke varianten v...

lees verder
Foto met sloot op voorgrond en hek tegen helderblauwe lucht

Nieuwsbrief mei 2021: Veenweideprogramma vastgesteld

Na een periode van terinzagelegging, verwerken van zienswijzen en inspraak door betrokkenen voor de beeldvormende vergad...

lees verder
Foto voorkant provinciehuis Leeuwarden

Behandeling Veenweideprogramma 2021-2030 terugkijken

Deze week werd het Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en door Pro...

lees verder