Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto van hek in weiland naast sloot met peilaanduiding

Nieuwsbrief december 2022

Het Veenweideprogramma in Fryslân bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Van gebiedsprocessen tot onderzoeken e...

lees verder
Foto vaart met erachter een weiland gelegen

Nieuwsbrief oktober 2022

In deze nieuwsbrief informatie over onder meer bodemverbetering in de Brekkenpolder, de stand van zaken rond de ontwerp-...

lees verder
Close-up foto van weiland met felblauwe lucht erboven

Nieuwsbrief juli 2022

In deze editie gaan we in op de gevolgen van de NLPG voor onze provincie. Veel belangstelling voor Aldeboarn-De Deelen d...

lees verder
Foto van molen

Nieuwsbrief mei 2022

Deze keer onder andere aandacht voor onze betrokkenheid bij het innovatieproject Klein in Veen van VIPNL, de besluitvorm...

lees verder
Foto van man die door veenweidelandschap loopt

Nieuwsbrief december 2021

Veenweideprogramma 2021-2030: waar staan we nu? In mei van dit jaar werd het Friese Veenweideprogramma 'Foarút mei de Fr...

lees verder
Foto met sloot op voorgrond en hek tegen helderblauwe lucht

Nieuwsbrief mei 2021: Veenweideprogramma vastgesteld

Na een periode van terinzagelegging, verwerken van zienswijzen en inspraak door betrokkenen voor de beeldvormende vergad...

lees verder
Foto van trekker op een weiland

Nieuwsbrief april 2021

Op 30 maart jl. hebben het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetters...

lees verder
Foto gemaal Echten

Nieuwsbrief december 2020

De mogelijkheid om een zienswijze in te leveren op het ontwerp-Veenweideprogramma is verlengd tot en met vrijdag 15 janu...

lees verder
Foto van huizen aan een vaart

Nieuwsbrief oktober 2020

Op dinsdag 3 november 2020 vindt de besluitvorming plaatst over het ontwerp Veenweideprogramma 2021-2030.

lees verder