Funderingstafel presenteert advies aan Provinciale Staten

14/07/2022

Foto van woonboerderij omringd door sloten en hoge bomen


Vanuit het Veenweideprogramma is de afgelopen maanden gewerkt aan een concept-funderingsaanpak. Dit voorstel gaat deze zomer op bestuurlijke route en wordt dan op 30 augustus in de colleges van B&W van de zeven veenweidegemeenten, Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân voorgelegd. Daarna volgt een inspraakperiode. Aan het eind van dit jaar ligt de funderingsaanpak voor bij gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur.

De Funderingstafel heeft tegelijkertijd gewerkt aan een advies over de aanpak van de funderingsproblematiek. Op 13 juli heeft de Funderingstafel haar advies gepresenteerd aan Provinciale Staten. Dit advies bestaat uit drie onderdelen: een goed functionerend funderingsloket, een goede regeling voor onderzoek, herstelplan en herstel en preventie en voorlichting om schade te voorkomen. Tijdens de presentatie deed voorzitter André van de Nadort de dringende oproep om dit advies zorgvuldig te betrekken in de funderingsaanpak.

De concept-funderingsaanpak moet nog voor de zomer naar de betrokken overheden worden verstuurd, zodat het ook direct na het zomerreces geagendeerd kan worden in alle dagelijkse besturen. Daardoor is het advies van de Funderingstafel nog niet bij het conceptvoorstel betrokken. Op 30 augustus komen de colleges, Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur met een eerste reactie op het advies van de funderingstafel en hoe het advies wordt betrokken bij de aanpak.