Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto van molen

Nieuwsbrief mei 2022

Deze keer onder andere aandacht voor onze betrokkenheid bij het innovatieproject Klein in Veen van VIPNL, de besluitvorm...

lees verder
Foto van water waar begroeiing bovenuit steekt

Voorkeur van bestuurders voor waterrijke toekomst Hegewarren

Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân en het college van burgemeest...

lees verder
Foto van weilanden in de Hegewarren, met op de voorgrond een hek

Een derde van Hegewarren aangekocht voor toekomstplannen

Met de aankoop van ongeveer 90 hectare is nu in totaal ongeveer een derde van de gronden in de Hegewarren aangekocht. Be...

lees verder
Foto van man die door veenweidelandschap loopt

Nieuwsbrief december 2021

Veenweideprogramma 2021-2030: waar staan we nu? In mei van dit jaar werd het Friese Veenweideprogramma 'Foarút mei de Fr...

lees verder
Foto van huizenrij aan het water

Friese funderingstafel werkt aan oplossingen voor schade aan huizen

Er moet iets gebeuren voor de bewoners van het veenweidegebied. Dat was eind 2020 de boodschap van vijf politieke partij...

lees verder
Foto van het project overlagen van veen in de proeftuin bodem groote veenpolder

Proeftuin Bodem Veenweide Groote Veenpolder

Verhoging van het grondwaterpeil moet de veenoxidatie in Nederland tegengaan en daarmee emissie van CO2 en bodemdaling. ...

lees verder
Luchtfoto van landschap met weilanden en water

Europa en Fryslân vergoeden kosten voor kavelruil

Boeren, grondeigenaren (die geen landbouwers zijn), pachters en stichtingen voor kavelruil kunnen aanspraak maken op een...

lees verder
Foto: de drie bestuurders ontvangen de twee voorkeursvarianten voor de Hegewarren

Kruidenrijke graslanden en water centraal in voorkeursvarianten Hegewarren

Het co-creatieteam, bestaande uit inwoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren, bood gisteren aan bestuurders van...

lees verder
Foto van meisje met fietsje bij voordeur met hoge opstap

Funderingstafel zoekt tafelgasten

Bewoners met funderingsproblemen uit het Friese veenweidegebied krijgen de mogelijkheid aan te schuiven aan de Fundering...

lees verder