Webinar Klei in veen

06/02/2023

Foto van hand die een kluit grond vasthoudt tegen een achtergrond van een weiland met een wegrijdende tractor


Op 30 januari jl. organiseerde het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) samen met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) het webinar 'Klei in veen'. 

Klei in veen is een nieuwe maatregel om bodemdaling en broeikasgasemissies uit veenweiden tegen te gaan en de draagkracht van het veen te verbeteren. Door middel van sproeien of uitstrooien worden kleideeltjes over de bodem verdeeld, die vervolgens door neerslag en bodemleven doordringen in het veen. Hierdoor veranderen de eigenschappen van het veen en treedt minder veenoxidatie op. Maar hoe werkt dit precies? Zijn alle soorten klei geschikt? En is er wel genoeg klei om deze maatregel breder toe te passen? Deze en andere vragen kwamen in het webinar aan bod. 

Kijk het webinar hieronder terug. 
Ga naar de projectpagina 'Klei in veen' op deze website >