Nieuws

Blijf hier op de hoogte van alle nieuwtjes door en rondom Veenweide Fryslân.

Nieuwsbrieven vanuit de gebieden staan op de eigen pagina van het betreffende gebiedsproces.

Artikelen en nieuwsbrieven

Foto van een maiskolf aan een maisplant

Nieuwsbrief juli 2020

De term ‘HAKLAM’ staat voor Hoger peil Als het Kan, Lager Als het Moet. In feite gaat het om een andere benaming voor fl...

lees verder
Foto van meetapparatuur

Nieuwsbrief april 2020

Werken aan het veenweideprogramma ten tijden van de Coronacrisis. Ja, en dan krijg je het bericht dat je vanaf 16 maart ...

lees verder
Foto van oever

Nieuwsbrief februari 2020

Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân hebben eind januari de vervolgaanpak van h...

lees verder
Foto van klein gemaal

Nieuwsbrief december 2019 - Themanummer: MKBA Veenweide

Half november is de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Veenweide Fryslân ‘Remming bodemdaling Friese veenweideg...

lees verder
Foto van kruidenrijk grasland

Nieuwsbrief oktober 2019

In deze editie aandacht voor het werkbezoek van bestuurders van provincie en het Wetterskip aan het veenweidegebied, Val...

lees verder
Foto gemaal Echten

Nieuwsbrief september 2019

In januari 2015 hebben Provinciale Staten van Fryslân de Veenweidevisie vastgesteld. In de Veenweidevisie zijn de gevolg...

lees verder