Leechlân Grou-Warten

Luchtfoto van Grou, landschap met wei, water, huizen


Beschrijving
Leechlân Grou-Warten is een kansrijk gebied met overwegend dik veen met een kleidek. Interessant voor dit gebied is de nabijheid van het Nationaal Park De Alde Feanen en grote woon- en recreatiekernen, zoals Grou. 

Boeren zelf aan de slag
De boeren van het Leechlân hebben aan het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) gevraagd of zij zelf aan de slag mogen gaan met het gebied. Zo willen ze de veenoxidatie en maaivelddaling beperken en koppelkansen benutten. Onder koppelkansen verstaan we kansen om verschillende belangen in het gebied met dezelfde maatregel(en) te behartigen. Het BOF heeft de agrariërs ruimte geboden om op zoek te gaan naar (eventueel alternatieve) middelen hiervoor.  

Meer duidelijkheid nodig
Toen zij aan de slag gingen, zag de initiatiefgroep dat er veel meer op de boeren en het gebied af komt dan alleen de veenweideproblematiek. De initiatiefgroep stelde dan ook vast dat er eerst meer duidelijkheid nodig is over de toekomst van het gebied. Aan die duidelijkheid wordt nu gewerkt. Daarna kunnen er vervolgstappen worden genomen.

Gebiedscontourkaart Leechlân Grou-Warten

Contourkaartje Leechlân Grou-Warten

Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)