Subsidie funderingsonderzoek


Vanaf 9 januari 2024 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor funderingsonderzoek. Deze regeling is beschikbaar voor eigenaar-bewoners van woningen en VvE's met woningen gebouwd voor 1970 in het Veenweidegebied. Wilt u weten of uw woning in het Veenweidegebied staat? Dat kunt u gemakkelijk checken via onze postcode checker. Op de website van het Kadaster kunt u bekijken of uw woning voor 1970 gebouwd is.


Funderingsproblematiek 

In het veenweidegebied zijn er woningen die met (beginnende) funderingsproblemen kampen. Door bodemdaling en lage grondwaterstanden kunnen funderingspalen deels niet meer onder water staan. Tot 1970 werden woningen vooral op houten palen gebouwd. Als deze niet meer onder water staan, kan er paalrot ontstaan. Hierdoor kan de fundering verzakken. Vaak is dit te merken aan bijvoorbeeld scheuren in muren, verzakte buitenmuren of ramen en deuren die lastig sluiten. Om funderingsproblemen vast te stellen is het raadzaam om funderingsonderzoek uit te laten voeren. 


Subsidie funderingsonderzoek

Deze subsidie vergoedt 80% van de gemaakte onderzoekskosten, tot een maximum van € 4.000 per woning. Inwoners die ook gebruik maken van een kwijtscheldingsregeling van gemeente of waterschap kunnen 100% van de funderingsonderzoekskosten vergoed krijgen tot een maximum van € 7.500. 


Subsidie aanvragen

Om de subsidie aan te kunnen vragen, heeft u een ondertekende offerte nodig van een erkend onderzoeksbureau. Op de website van het KCAF vindt u de lijst van erkende bedrijven. In de subsidieregeling zelf leest u welke documenten u nog meer aan moet leveren. Op 9 januari verschijnt op deze pagina de link naar de subsidieregeling. De link hieronder werkt nu nog niet.


Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl. Voor vragen over funderingsonderzoek kunt u terecht bij ons funderingsloket van het KCAF via telefoonnummer 085 – 3036 286 of via email met veenweidefryslan@kcaf.nl

 

Subsidieregeling funderingsonderzoek

Foto: copyright Rob de Wind