4.8 Geen kerende grondbewerking

Foto van een open landschap dat kenmerkend is voor de veenpolders

Behoud openheid
In delen van de veenpolders waar nog een veenpakket aanwezig is, is geen kerende grondbewerking toegestaan om oxidatie van het veen te voorkomen.

Bij het gebruik van percelen voor maisteelt is behoud van het open karakter van de veenpolders belangrijk. Daarom zijn grote aaneengesloten oppervlakten van hoger opgaande teelten landschappelijk ongewenst.

 

Illustratie van een landschap waarin het open karakter is behouden, dus weinig hoger opgaande teelten