4.4 Vergroten peilvakken

Foto: landschappelijke kamers

Per kamer één peilvak
Voor het vergroten van de peilvakken in de polder bieden de landschappelijke kamers van de veenpolders een goed landschappelijk aanknopingspunt. Lagere delen van de polder die door deze maatregel vernatten zijn een aanknopingspunt voor alternatieve teelten of weidevogelbeheer.

 

Illustratie van één peilvak per landschappelijke kamer