4.3 Onderwaterdrainage

Foto bij onderwaterdrainage ten behoeve van agrarisch gebruik

In combinatie met nieuwe waterlopen
In delen van de veenpolders waar nog een veenpakket aanwezig is kan dit veenpakket in de zomer nat worden gehouden door de aanleg van extra waterlopen met onderwaterdrainage. Daardoor neemt de klink af. Deze maatregelen kunnen als mozaïek verspreid door de veenpolders worden toegepast.

 

Illustratie van een landschap waar onderwaterdrainage plaatsvindt

 

Illustratie van onderwaterdrainage