4.14 Beplanting

Foto van laanbeplanting langs een weg

Laanbeplantingen langs hoofdwegen
Het past bij de kenmerken van de veenpolders om de na de vervening aangelegde netwerken van waterlopen en wegen herkenbaar te maken. Daarom zijn laanbeplantingen langs de hoofdwegen passend, evenals robuuste erfbeplantingen.

Illustratie van landschap met laanbeplanting langs wegen