4.13 Bûtlânnen en tussenboezem

Foto van dieper gelegen Hornstermeerpolder met schapen in de wei

Waterretentie koppelen aan boezem of aan relicten van voor de vervening
In veenpolders is waterretentie nodig als tegendruk voor kwel, voor piekberging of voor wateraanvoer. Het is een kans om hierbij de geschiedenis van het landschap zichtbaar te maken door relicten van voor de vervening te benutten.

Illustratie van een landschap met waterretentie