4.10 Kadeversterking

Foto: Kade met teensloot en pad op de kruin

Teensloot, pad op kruin
Door het grote hoogteverschil tussen boezem en maaiveld van de veenkade vormt de boezemkade een autonome rand rond de polder, waar je vanuit de polder (meestal) al niet meer overheen kunt kijken. De aanwezigheid van een teensloot (‘binnenringvaart’), met een hoger peil, past in de veenpolders omdat daarmee de autonome rand geaccentueerd wordt. Deze teensloot kan bijdragen aan een meer robuust hoogwatersysteem in de polder.

De aanleg van een onverhard fietspad op de kruin accentueert rand en maakt vanaf de kruin boezemwater beleefbaar. 

Illustratie van een landschap met een teensloot ('binnenringvaart')

 

Illustratie van dwarsdoorsnede landschap met teensloot