1.9 Behoud en aanpassen waterstaatkundige kunstwerken

Foto gemaal

Boezemgemalen behouden als herkenbare bouwwerken
Vanwege het dichte netwerk van boezemvaarten en de kleine poldereenheden zijn er in de klei-rand veel kleine boezemgemalen aanwezig. Deze waterstaatselementen dragen bij aan de herkenbaarheid van de landschapsstructuur. Daarom blijven deze gebouwen bij voorkeur behouden of worden vervangen door nieuwe gemalen die eveneens herkenbaar zijn in het landschap.


Illustratie van een landschap met een gemaal