1.6 Peilverhoging en alternatieve teelt

Foto droogmakerij met natte zone

Kwel in droogmakerijen benutten voor natuurontwikkeling
Binnen de klei-rand liggen enkele kleine droogmakerijen. In deze diepe poldertjes is een hoge kweldruk vanuit de omgeving. Het is een kans om droogmakerijen met veel kweldruk vernatten voor natuurontwikkeling of natte teelten.

 

Illustratie van landschap met natte teelten naast natte natuur